Giấy chứng tử là gì? Hướng dẫn thủ tục xin đăng ký khai tử?

Giấy chứng tử là gì? Hướng dẫn thủ tục xin đăng ký khai tử?

Giấy chứng tử là gì? Đăng ký khai tử là gì? Giấy chứng tử tiêu dùng để làm gì? Hướng dẫn thẩm quyền và thủ tục xin đăng ký khai tử? Làm giấy khai tử cho người đã chết cần những gì? Trình tự thủ tục đăng ký khai tử theo quy định mới nhất?

Nếu như khai sinh là thủ tục để ghi nhận sự kiện một cá nhân được sinh ra thì giấy chứng tử là chứng cứ ghi nhận tình trạng của một người đã chết. Đây là thủ tục mà pháp luật quy định công dân phải thực hiện bởi lẽ việc khai tử sẽ là căn cứ để chấm dứt cũng như phát sinh những quyền và thuận tiện hợp pháp của chính người chết và những người liên quan.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7: 1900.6568

một. Giấy chứng tử là gì? Đăng ký khai tử là gì?

Đăng ký khai tử là thủ tục pháp nguyên nhân cơ quan nhà nước với thẩm quyền thực hiện nhằm xác nhận sự kiện chết của một con người và xác định sự chấm dứt những quan hệ pháp luật của con người đó, đồng thời, là phương tiện để nhà nước theo dõi biến động dân số của mình.

Giấy chứng tử là kết quả của thủ tục pháp lý đăng ký khai tử. lúc đăng ký khai tử, cơ quan Nhà nước với thẩm quyền sẽ cấp giấy chứng tử nhằm xác nhận một người đã chết và xác định chấm dứt những quan hệ pháp luật của con người đó kể từ thời điểm chứng tử. Giấy chứng tử là thành phần hồ sơ rất cần thiết trong việc giải quyết những vấn đề pháp lý với liên quan tới người chết: Chia thừa kế, hưởng chế độ, hưởng bảo hiểm…

2. Nguyên tắc đăng ký hộ tịch và quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của cá nhân:

Thứ nhất, về nguyên tắc đăng ký hộ tịch

– Tôn trọng và bảo đảm quyền nhân thân của cá nhân.

– Mọi sự kiện hộ tịch của cá nhân phải được đăng ký đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan và chính xác; trường hợp ko đủ điều kiện đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật thì người đứng đầu cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối bằng văn bản và nêu rõ nguyên nhân.

– Đối với những việc hộ tịch mà Luật này ko quy định thời hạn giải quyết thì được giải quyết ngay trong ngày; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ mà ko giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

– Mỗi sự kiện hộ tịch chỉ được đăng ký tại một cơ quan đăng ký hộ tịch với thẩm quyền theo quy định 

Cá nhân với thể được đăng ký hộ tịch tại cơ quan đăng ký hộ tịch nơi thường trú, tạm trú hoặc nơi đang sinh sống. Trường hợp cá nhân ko đăng ký tại nơi thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, Cơ quan đại diện nơi đã đăng ký hộ tịch cho cá nhân với trách nhiệm thông báo việc đăng ký hộ tịch tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân đó thường trú.

Xem thêm: Ký và ghi thông tin trên chứng từ, phiếu chi

– Mọi sự kiện hộ tịch sau lúc đăng ký vào Sổ hộ tịch phải được cập nhật kịp thời, đầy đủ vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

– Nội dung khai sinh, kết hôn, ly hôn, khai tử, thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại giới tính, xác định lại dân tộc của cá nhân trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch là thông tin đầu vào của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

– Bảo đảm công khai, minh bạch thủ tục đăng ký hộ tịch.

Thứ hai, quyền và nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của cá nhân

– Công dân Việt Nam, người ko quốc tịch thường trú tại Việt Nam với quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch.

Quy định này cũng được áp dụng đối với công dân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên với quy định khác.

– Trường hợp kết hôn, nhận cha, mẹ, con thì những bên phải trực tiếp thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

Đối với những việc đăng ký hộ tịch khác hoặc cấp bản sao trích lục hộ tịch thì người với yêu cầu trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định khía cạnh việc ủy quyền.

Xem thêm: Doanh nghiệp thu mua cây cảnh của người dân cần với chứng từ gì?

– Người chưa thành niên, người đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự yêu cầu đăng ký hộ tịch hoặc cấp bản sao trích lục hộ tịch thông qua người đại diện theo pháp luật.

3. Thẩm quyền đăng ký khai tử:

Theo quy định của pháp luật, giấy chứng tử là giấy tờ hộ tịch được cơ quan Nhà nước với thẩm quyền cấp nhằm xác nhận tình trạng một người đã chết. với thể nói, giấy chứng tử là một trong những căn cứ pháp lý để xác định những vấn đề liên quan tới thừa kế, chế độ tử tuất, tình trạng tài sản của người chết, tình trạng hôn nhân,…

Thẩm quyền đăng ký khai tử được pháp luật quy định như sau:

Thứ nhất, về thẩm quyền đăng ký khai tử tử trong nước

Theo quy định tại Điều 32 Luật Hộ tịch 2014 Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử. Trường hợp ko xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết thực hiện việc đăng ký khai tử.

Lưu ý:

Đối với trường hợp đăng ký khai tử cho người chết ở khu vực biên giới, thẩm quyền đăng ký khai tử được quy định tại Điều 20 Thông tư 04/2020/TT-BTP, cụ thể như sau:

Ủy ban nhân dân xã ở khu vực biên giới thực hiện đăng ký khai tử cho người chết là người nước ngoài cư trú tại xã đó.

Xem thêm: Giấy báo tử là gì? Quy định về thẩm quyền cấp giấy báo tử?

Thứ hai, đối với khai tử cho trường hợp với yếu tố nước ngoài:

Tại Điều 51 Luật Hộ tịch 2014 Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử cho người nước ngoài hoặc công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài chết tại Việt Nam.

Trường hợp ko xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết thực hiện việc đăng ký khai tử.

4. Thời hạn và trách nhiệm đăng ký khai tử:

Theo quy định tại Điều 33 Luật Hộ tịch 2014 trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày với người chết thì vợ, chồng hoặc con, cha, mẹ hoặc người thân thích khác của người chết với trách nhiệm đi đăng ký khai tử; trường hợp người chết ko với người thân thích thì đại diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan với trách nhiệm đi khai tử.

Công chức tư pháp – hộ tịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc khai tử cho người chết; trường hợp ko xác định được người với trách nhiệm đi khai tử thì công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện đăng ký khai tử.

5. Trình tự thủ tục đăng ký khai tử:

Hồ sơ đăng ký khai tử

Theo quy định tại Điều 34, Điều 52 Luật Hộ tịch 2014 và Hướng dẫn tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP, người đi đăng ký khai tử cần chuẩn bị hồ sơ gồm những tài liệu, giấy tờ sau đây:

– Tờ khai theo mẫu quy định

Xem thêm: Đăng ký lại khai tử theo quy định mới nhất

– Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay giấy báo tử 

Trình tự thủ tục đăng ký khai tử theo quy định của pháp luật

Theo quy định tại Điều 34, Điều 52 Luật Hộ tịch 2014 và Hướng dẫn tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP, thủ tục đăng ký khai tử được thực hiện theo trình tự sau:

Bước một: Nộp hồ sơ đề nghị đăng ký khai tử tới cơ quan với thẩm quyền

– Người với trách nhiệm đi đăng ký khai tử nộp tờ khai theo mẫu quy định và Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay giấy báo tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Bước 2: Cơ quan với thẩm quyền tiếp nhận yêu cầu và thực hiện thủ tục

Ngay sau lúc nhận giấy tờ, nếu thấy việc khai tử đúng thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai tử vào Sổ hộ tịch, cùng người đi khai tử ký tên vào Sổ hộ tịch và báo cáo người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp xã trích lục cho người đi khai tử.

lúc đăng ký khai tử, nội dung khai tử phải bao gồm những thông tin: Họ, chữ đệm, tên, năm sinh của người chết; số định danh cá nhân của người chết, nếu với; nơi chết; nguyên nhân chết; giờ, ngày, tháng, năm chết theo Dương lịch; quốc tịch nếu người chết là người nước ngoài.

Xem thêm: Mẫu đơn xin xác nhận giấy chứng tử và hướng dẫn thủ tục cấp giấy chứng tử mới nhất

Nội dung đăng ký khai tử được xác định theo Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay Giấy báo tử do cơ quan với thẩm quyền sau đây cấp:

– Đối với người chết tại cơ sở y tế thì Thủ trưởng cơ sở y tế cấp Giấy báo tử;

– Đối với người chết do thi hành án tử hình thì người đứng đầu Hội đồng thi hành án tử hình cấp giấy xác nhận việc thi hành án tử hình thay Giấy báo tử;

– Đối với người bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì Bản án, quyết định với hiệu lực của Tòa án thay Giấy báo tử;

– Đối với người chết trên phương tiện giao thông, chết do tai nạn, bị giết, chết đột ngột hoặc chết với nghi vn thì văn bản xác nhận của cơ quan công an hoặc kết quả giám định của Cơ quan giám định pháp y thay Giấy báo tử;

– Đối với người chết ko thuộc một trong những trường hợp này thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết với trách nhiệm cấp Giấy báo t.

Công chức tư pháp – hộ tịch khóa thông tin hộ tịch của người chết trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Riêng trường hợp ko với Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế thì xử lý theo quy định tại Điều 13 Thông tư 04/2020/TT-BTP, cụ thể như sau:

Xem thêm: Quy định về việc áp dụng cơ chế tự khai tự tính tự nộp thuế

– Trường hợp đăng ký khai tử cho người chết đã lâu, ko với Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử theo quy định thì người yêu cầu đăng ký khai tử phải cung cấp được giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức với thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng minh sự kiện chết.

– Trường hợp người yêu cầu đăng ký khai tử ko với giấy tờ, tài liệu, chứng cứ chứng minh theo quy định tại khoản một Điều này hoặc giấy tờ, tài liệu, chứng cứ ko hợp lệ, ko bảo đảm giá trị chứng minh thì cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối đăng ký khai tử.

Lưu ý:

Đối với trường hợp khai tử cho người với yếu tố nước ngoài

– Phòng Tư pháp báo cáo người đứng đầu Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục hộ tịch cho người đi khai tử.

Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết ko quá 03 ngày làm việc.

– Sau lúc đăng ký khai tử, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thông báo bằng văn bản tất nhiên trích lục hộ tịch cho Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan với thẩm quyền của nước mà người chết là công dân.

Trường hợp người chết là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài thì công chức làm công tác hộ tịch khóa thông tin của người chết trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Xem thêm: Trình tự, thủ tục khai tử

Bước 3: Trả kết quả

Cơ quan với thẩm quyền cấp Giấy chứng tử cho người yêu cầu

Về lệ phí đăng ký khai tử

Theo quy định tại Thông tư 85/2019/TT-BTC, lệ phí khai tử là lệ phí hộ tịch, đây à khoản thu đối với người được cơ quan nhà nước với thẩm quyền giải quyết những làm việc về hộ tịch theo quy định của pháp luật, ko bao gồm việc cấp bản sao trích lục hộ tịch (thu phí khai thác, sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch theo quy định tại Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính). 

Lệ phí khai tử là khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương để quy định mức thu lệ phí phù hợp.

Tuy nhiên ngoại trừ đó, những trường hợp đăng ký khai tử được quy định tại Khoản một Điều 11 Luật hộ tịch 2014 được miễn lệ phí đăng ký khai tử, cụ thể:

– Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình với công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;

– Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.


Xem Cùng Quang trung Giấy chứng tử là gì? Hướng dẫn thủ tục xin đăng ký khai tử?
Giấy chứng tử là gì? Hướng dẫn thủ tục xin đăng ký khai tử? chothuethietbiquangtrung.com
nhà hàng TNHH CHO THUÊ THIẾT BỊ QUANG TRUNG
Địa chỉ: 25 Đường Số 4, Khu Phố 2, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
SĐT & Zalo: 0962242462
Email: chothuethietbiquangtrung@gmail.com
Website: https://chothuethietbiquangtrung.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.