liên doanh trách nhiệm hữu hạn là gì? Loại hình liên doanh TNHH?

liên doanh trách nhiệm hữu hạn là gì? Loại hình liên doanh TNHH?

liên doanh trách nhiệm hữu hạn là gì? Đặc điểm của liên doanh TNHH? Phân loại liên doanh trách nhiệm hữu hạn? Cơ cấu tổ chức liên doanh TNHH? Những ưu điểm, nhược điểm của liên doanh TNHH là gì?

liên doanh trách nhiệm hữu hạn (TNHH) là một trong những mô hình kinh doanh phổ biến hiện nay, kế bên những loại hình khác như liên doanh cổ phần, liên doanh hợp danh. Mặc dù mang nhiều cách lựa tậu về hình thức kinh doanh nhưng nhiều nhà kinh doanh vẫn lựa tậu mô hình liên doanh trách nhiệm hữu hạn.

Luật sư tư vấn luật về loại hình liên doanh trách nhiệm hữu hạn: 1900.6568

Căn cứ pháp lý:

– Luật Doanh nghiệp 2020.

một. liên doanh trách nhiệm hữu hạn là gì?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành liên doanh TNHH được hiểu là loại hình doanh nghiệp mang tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận. Chủ sở hữu và liên doanh là 2 thực thể pháp lý riêng biệt, trong đó, liên doanh là pháp nhân còn chủ sở hữu là thể nhân.

Dưới góc độ lịch sử, đây là loại hình kinh tế đã được bắt đầu ở cuối thế kỷ 19 và phát triển mạnh ở đầu thế kỷ 20 với cuộc cách mạng công nghiệp lần hai phát triển mạnh ở những nước châu Âu. Sự xuất hiện của loại hình kinh doanh này là tiền đề để tạo nên những đế chế hùng mạnh như hiện nay của những nước tư bản phương Tây. liên doanh trách nhiệm hữu hạn là loại hình kinh tế pháp nhân được xây dựng và thành lập bởi một tổ chức, cá nhân với số lượng tối đa ko quá 50 người. Với hai loại hình chính là liên doanh TNHH một thành viên và hai thành viên trở lên. Loại hình kinh tế này đã được bắt đầu ở cuối thế kỷ 19 và phát triển mạnh ở đầu thế kỷ 20 với cuộc cách mạng công nghiệp lần hai phát triển mạnh ở những nước châu Âu. Sự xuất hiện của loại hình kinh doanh này  là tiền đề để tạo nên những đế chế hùng mạnh như hiện nay của những nước tư bản phương Tây.

Trong liên doanh mang trách nhiệm hữu hạn, cá nhân trong liên doanh trách nhiệm hữu hạn chỉ phải nhận trách nhiệm trong phạm vi số vốn mà cá nhân góp vào doanh nghiệp đó. Chẳng hạn như lúc một cá nhân nào đó đăng kí vào liên doanh Trách nhiệm hữu hạn một số vốn điều lệ nhất định, và bạn làm chủ liên doanh. lúc liên doanh làm ăn thu lỗ với một số tiền nhỏ hơn số tiền trong vốn điều lệ của bạn thì bạn chỉ cần phải thanh toán số tiền còn lại trong tổng số vốn điều lệ mà bạn đã đăng ký.

Hoặc trong trường hợp liên doanh nợ vượt mức số vốn điều lệ mà bạn đã đăng ký thì bạn cũng chỉ phải thanh toán mức tối đa là số vốn mà bạn đã đăng ký. Đó là trong trường hợp đối với liên doanh một thành viên. Còn đối với liên doanh trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên thì số nợ được chia đều theo phần vốn góp lại để thành lập liên doanh.

liên doanh trách nhiệm hữu hạn theo tiếng Anh được dịch như sau: Limited company

2. Đặc điểm của liên doanh TNHH:

liên doanh TNHH là loại hình doanh nghiệp mang ko nhiều hơn 50 thành viên cùng góp vốn thành lập. mang 2 loại liên doanh TNHH: liên doanh TNHH một thành viên và liên doanh TNHH 2 thành viên trở lên.

Xem thêm: Cơ cấu tổ chức của liên doanh trách nhiệm hữu hạn một thành viên

liên doanh Trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một trong những hình thức nổi bật của loại hình liên doanh trách nhiệm hữu hạn. Theo đúng với Quy định của Pháp luật nhà nước Việt Nam thì liên doanh Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ, nhận trách nhiệm đối với những khoản nợ của liên doanh, mang nghĩa vụ đối với những tài sản khác của doanh nghiệp với số vốn điều lệ của doanh nghiệp đó.

Đối với những mô hình kinh doanh hiện nay đang mang xu hướng mang tính chất đơn lẻ và ngoài Nhà nước đang mang vận tốc phát triển và tăng trưởng nhanh chóng. Những thuận tiện mà loại mô hình doanh nghiệp này mang tới rất lớn, thuận tiện ko chỉ ở phạm vi từng cá nhân, chủ thể trực tiếp lãnh đạo liên doanh mà còn mang tới nhiều thuận tiện thiết thực cho Nhà nước.

– liên doanh TNHH 2 thành viên là: mang 2 thành viên trở lên và ko vượt quá 50 thành viên. những thành viên phải nhận trách nhiệm đối với từng khoản nợ cũng như là mang nghĩa vụ, trách nhiệm đối với những tái sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn được cam kết đóng góp vào doanh nghiệp

+ liên doanh TNHH mang tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ liên doanh TNHH ko được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn (Trái ngược với liên doanh cổ phần).

+ Đối với loại hình liên doanh Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên thì phải mang Hội đồng những thành viên, mang Chủ tich hội đồng những thành viên, mang Giám đốc liên doanh. Đối với tất cả những liên doanh Trách nhiệm hữu hạn mang số lượng thành viên từ con số 11 thành viên trở lên thì cần phải mang cả Ban kiểm soát trong liên doanh

3. Phân loại liên doanh trách nhiệm hữu hạn:

Theo quy định tại khoản 7 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp 2020, mang 2 loại hình liên doanh trách nhiệm hữu hạn, đó là liên doanh TNHH một thành viên và liên doanh TNHH hai thành viên trở lên. Cụ thể:

– Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về khái niệm liên doanh TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu liên doanh). Chủ sở hữu liên doanh nhận trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của liên doanh trong phạm vi số vốn điều lệ của liên doanh.

Xem thêm: So sánh liên doanh cổ phần và liên doanh trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

– Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: liên doanh trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp mang từ 02 tới 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên nhận trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật này. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại những điều 51, 52 và 53 của Luật này.

Điểm khác nhau giữa liên doanh TNHH MTV và liên doanh TNHH 2 thành viên

Sự khác nhau giữa 2 loại hình này nằm ở số lượng thành viên góp vốn vào liên doanh, cụ thể như sau:

– liên doanh TNHH MTV: đây là loại hình doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân là chủ sở hữu. Chủ sở hữu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về những khoản nợ và những nghĩa vụ tài sản khác của liên doanh dựa trên số vốn điều lệ của liên doanh.

– liên doanh TNHH 2 thành viên: số lượng thành viên dao động từ 02 tới 50 thành viên. những thành viên sẽ nhận trách nhiệm hữu hạn về những khoản nợ và những nghĩa vụ tài chính khác liên quan tới số vốn góp.

Nếu liên doanh TNHH 2TV mang từ 10 thành viên trở lên, đề nghị phải lập Ban kiểm soát.

4. Cơ cấu tổ chức liên doanh TNHH:

– liên doanh TNHH mang từ hai thành viên trở lên phải Hội đồng thành viên, người đứng đầu Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp liên doanh trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp nhà nước theo quy định và liên doanh con của doanh nghiệp nhà nước phải thành lập Ban kiểm soát; những trường hợp khác do liên doanh quyết định.

Ngoài ra, liên doanh phải mang ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong những chức danh là người đứng đầu Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ liên doanh ko quy định thì người đứng đầu Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của liên doanh.

Xem thêm: Mẫu quy chế tài chính liên doanh cổ phần và liên doanh TNHH mới nhất 2022

– liên doanh trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

Hoặc gồm mang người đứng đầu liên doanh, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

Hoặc gồm mang Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Đối với liên doanh mang chủ sở hữu liên doanh là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản một Điều 88 của Luật Doanh nghiệp 2020, thì phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp khác do liên doanh quyết định. Cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc, tiêu chuẩn, điều kiện, miễn nhiệm, bãi nhiệm, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 65.

liên doanh phải mang ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong những chức danh là người đứng đầu Hội đồng thành viên, người đứng đầu liên doanh hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ liên doanh ko quy định thì người đứng đầu Hội đồng thành viên hoặc người đứng đầu liên doanh là người đại diện theo pháp luật của liên doanh.

Trường hợp Điều lệ liên doanh ko quy định khác thì cơ cấu tổ chức, hoạt động, chức năng, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, người đứng đầu liên doanh, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thực hiện theo quy định của Luật.

5. Những ưu điểm, nhược điểm của liên doanh TNHH:

Mô hình doanh Trách nhiệm hữu hạn được mô tả thông tin là mô hình mang lại nhiều thuận tiện và được nhiều người theo đuổi nhất hiện nay với những thế mạnh về kinh tế tài chính. Tuy vậy, ko phải ai cũng mang thể biết được những điểm mạnh và điểm yếu của loại hình doanh nghiệp này để mang thể phát huy.

Để giúp những bạn hiểu rõ và tưởng tượng được mô hình hoạt động của loại hình doanh nghiệp này, chúng tôi xin phân tích những ưu khuyết của liên doanh TNHH là gì, qua đó mang thể vận dụng hiệu quả mô hình này vào hoạt động kinh doanh.

Xem thêm: Mẫu điều lệ của liên doanh cổ phần và liên doanh trách nhiệm hữu hạn

Ưu điểm của liên doanh trách nhiệm hữu hạn là gì?

– Thành viên trong liên doanh TNHH nhận trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp chỉ trong phạm vi số vốn đã góp, những tài sản cá nhân sẽ ko ảnh hưởng lúc liên doanh phá sản hay gặp rủi ro pháp lý khác. Do vậy, mức độ rủi ro về tài sản riêng của những thành viên sẽ thấp hơn so với loại hình doanh nghiệp khác.

– Vấn đề chuyển nhượng vốn của liên doanh TNHH 2 thành viên trở lên được luật pháp quy định chặt chẽ nên số vốn của doanh nghiệp sẽ luôn được bảo toàn.

– Khả năng huy động vốn sẽ dễ dàng do liên doanh TNHH 2 thành viên được luật quy định cho phép phát hành trái phiếu.

– Chủ sở hữu liên doanh TNHH một thành viên được quyền điều hành và quyết định mọi vấn đề của liên doanh như tổ chức nhân sự, định hướng kế hoạch kinh doanh, phân bổ lợi nhuận ko trái luật định…

nhược điểm của liên doanh TNHH

– liên doanh TNHH 2 thành viên mang số lượng thành viên bị hạn chế ko vượt quá 50 người.

– liên doanh TNHH một thành viên ko được quyền phát hành cổ phiếu nên dẫn tới khả năng huy động vốn bị hạn chế.

Xem thêm: Cơ cấu tổ chức quản lý của liên doanh trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

– Mức độ nhận trách nhiệm của loại hình doanh nghiệp này là hữu hạn nên sẽ bị ảnh hưởng về uy tín đối với khách hàng và những đối tác chiến lược.

– Do mang đặc điểm riêng biệt nên liên doanh TNHH phải chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của Luật doanh nghiệp 2014 hơn so với những loại hình liên doanh hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân.


Xem Cùng Quang trung liên doanh trách nhiệm hữu hạn là gì? Loại hình liên doanh TNHH?
liên doanh trách nhiệm hữu hạn là gì? Loại hình liên doanh TNHH? chothuethietbiquangtrung.com
liên doanh TNHH CHO THUÊ THIẾT BỊ QUANG TRUNG
Địa chỉ: 25 Đường Số 4, Khu Phố 2, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
SĐT & Zalo: 0962242462
Email: chothuethietbiquangtrung@gmail.com
Website: https://chothuethietbiquangtrung.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.