Nội quy là gì? những loại nội quy thường gặp và những nội dung của nội quy?

Nội quy là gì? những loại nội quy thường gặp và những nội dung của nội quy?

lúc vào trong lớp học, học sinh phải tuân thủ nội quy lớp học. lúc làm việc tại doanh nghiệp, người lao động phai tuân thủ những nội quy lao động, nội quy về nơi làm việc của doanh nghiệp đó.

Nội quy – tại bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu phạm vi là doanh nghiệp do đó ta sẽ tìm hiểu về nội quy lao động – là sự cụ thể hóa những quy định chưa được thỏa thuận một cách rõ ràng trong hợp đồng lao động cũng như trong luật lao động và với giá trị phải áp dụng đối với người lao động và chủ sử dụng lao động lúc xảy ra tranh chấp lao động.

Nội quy là những quy định mang tính phải đối với những người trong một tập thể nhằm bảo đảm trật tự và kỉ luật trong tập thể đó. ngoại trừ đó, nội dung nội quy ko được trái với những quy định của pháp luật.

Nội quy nó ko thể hiện ý chí của nhà nước, nó được hiểu là những quy tắc xử sự nói chung để điều chỉnh những mối quan hệ trong cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp. Nội quy được lập thành văn bản và ko trái luật.

Ví dụ: Nội quy lao động, nội quy tiếp khách, nội quy tới cơ quan làm việc…

Nội quy được hiểu trong tiếng Anh là Internal Regulations/ Rules.

” Rules are the concretization of the provisions which have not been clearly agreed upon in the labor contract as well as in the labor law and are binding on the employer when it occurs labor dispute.”

Nội qui lao động – danh từ, trong tiếng Anh tạm dịch là Internal Working Regulations.

Nội qui lao động là văn bản qui định do người sử dụng lao động ban hành, bao gồm những qui tắc xử sự chung và xử sự riêng cho từng loại lao động hoặc khu vực sản xuất; những hành vi vi phạm kỉ luật lao động và những biện pháp xử lí đối với những người với hành vi vi phạm kỉ luật lao động.

2. Những nội dung thường gặp trong nội quy lao động:

Nội quy lao động thường quy định một số điều khoản liên quan tới:

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: Thời gian bắt đầu và kết thúc, thời gian nghỉ trưa; thời gian làm việc trong tuần; những ngày nghỉ lễ, số lần nghỉ phép trong năm…;

– Trật tự tại nơi làm việc: Trang phục, tác phong, tuân thủ điều động nhân sự, đi lại…;

– An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc: Những quy tắc về bảo hộ trong quá trình lao động tránh xảy ra tai nạn, vệ sinh khu vực làm việc,….;

– Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật khoa học, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động: Những cam kết của người lao động về việc bảo mật thông tin của doanh nghiệp để trục lợi cá nhân, gây thất thoát cho doanh nghiệp…;

– những hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và những hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất: Quy định cụ thể với những hành vi nào sẽ bị xử lý như thế nào để tiện theo việc giới thiệu vi phạm, mức độ nghiêm trọng và hình thức xử phạt phù hợp.

Một số lưu ý lúc ban hành nội quy:

Nội quy lao động phải tuân thủ theo những quy định của luật lao động và những quy định pháp luật khác với liên quan.

Doanh nghiệp với từ 10 thành viên trở lên phải với quy định bằng văn bản.

Nội quy lao động bằng văn bản với hiệu lực này được đăng ký tại cơ quan lao động cấp tỉnh.

3. Một doanh nghiệp với phải phải với nội quy lao động ko?

Thứ nhất, điều này là phải về mặt pháp lý

Theo luật thì bất kỳ doanh nghiệp nào được thành lập cũng cần với Nội quy lao động bằng văn bản. Theo quy định tại Điều 118 Bộ Luật Lao động 2019 thì những doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên phải với nội quy lao động bằng văn bản và phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh để nội quy lao động với hiệu lực pháp luật.

Nếu ko với văn bản quy định Nội quy lao động chính thức nào, doanh nghiệp sẽ bị phạt theo Khoản 2 Điều 18 Nghị định 28/2020/NĐ-CP:

“Phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động với một trong những hành vi sau đây:

a) ko với nội quy lao động bằng văn bản lúc sử dụng từ 10 lao động trở lên;

b) ko đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh;

c) Sử dụng nội quy lao động chưa với hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực;

d) Xử lý kỷ luật lao động, bồi thường thiệt hại ko đúng trình tự, thủ tục, thời hiệu theo quy định của pháp luật;

đ) Tạm đình chỉ việc làm đối với người lao động ko đúng quy định của pháp luật.”

Thứ hai, sở hữu Nội quy doanh nghiệp giúp nhà lãnh đạo quản trị doanh nghiệp hiệu quả hơn

Xây dựng và đăng ký Nội quy lao động ko chỉ để đạt được ý muốn yêu cầu phải của cơ quan nhà nước mà còn là một công cụ trọng yếu giúp định hướng quản trị và phát triển nguồn nhân lực dài hạn, bảo vệ doanh nghiệp trong những vấn đề liên quan.

 • Đảm bảo kỷ luật: Nội quy lao động là cơ sở để doanh nghiệp thực thi quyền quản lý của mình nói chung và bảo đảm kỷ luật lao động nói riêng. Nó yêu cầu những nhân viên, cả hội đồng quản trị và lãnh đạo của doanh nghiệp phải thực hiện đúng những quy tắc hoặc giải thích rõ ràng nguyên nhân tại sao họ ko thực hiện, đồng thời giữ cho doanh nghiệp và nhân viên của mình ko vi phạm luật pháp và quy định.
 • Định hướng văn hóa nội bộ: Mỗi một quy định là một hướng dẫn và tài liệu tham khảo cho nhân viên để tư vấn việc làm hàng ngày được tốt nhất. Nó là công cụ giúp quản lý, định hướng lối sống và phong cách hành xử với văn hóa của một cùng đồng. Nội quy doanh nghiệp tăng giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, niềm tin và thiết lập văn hóa đúng đắn.
 • Gắn kết nhân viên: Những nội quy thích hợp và đúng đắn lúc được đưa ra chính là chất keo gắn kết những thành viên trong doanh nghiệp, thúc đẩy lòng trung thành và giữ chân nhân viên. Nó giúp mọi người thống nhất về cách hiểu vấn đề, giới thiệu, lựa tậu và định hướng hành động. lúc nhân viên phải đối mặt với xu hướng xung đột lẫn nhau, chính văn bản này là yếu tố giúp mọi người hòa nhập và thống nhất.
 • Tuân thủ pháp luật: những tổ chức với quy tắc ứng xử và tuân theo những bước được xác định khác trong luật pháp, với thể giảm rủi ro tài chính liên quan tới những án phạt của chính phủ vì hành vi sai trái, đặc trưng là về tham nhũng trong doanh nghiệp.

4. những bước đăng ký và xây dựng nội quy lao động:

Bước một: Xây dựng Nội quy doanh nghiệp

Một văn bản Nội quy doanh nghiệp đầy đủ yếu tố phải phải với tính pháp lý. Dưới đây là một số điều khoản trong nội quy doanh nghiệp doanh nghiệp cần đặc trưng lưu ý để với thể bảo vệ tốt hơn quyền lợi cho người lao động cũng như chính doanh nghiệp:

 • Quy định về hợp đồng thử việc: Chẳng hạn, doanh nghiệp ko nên yêu cầu nhân viên thử việc phải báo trước bao nhiêu ngày lúc với ý định nghỉ. Vì như thế là trái với quy định pháp luật. Trong thời gian thử việc, mỗi bên với quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc; mà ko cần báo trước và ko phải bồi thường.
 • Hình thức xử lý, kỷ luật lao động: Nhiều doanh nghiệp xử lý, kỷ luật lao động bằng cách luân chuyển bộ phận khác với mức lương thấp hơn. Thực chất, theo quy định tại Điều 124 Bộ luật Lao động 2019; những hình thức xử lý kỷ luật lao động chỉ bao gồm khiển trách. Kéo dài thời hạn nâng lương ko quá 06 tháng, cách chức, sa thải. Nếu vi phạm lỗi này và ko với nguyên nhân chính đáng; doanh nghiệp với thể bị phạt từ 6.000.000VNĐ tới 14.000.000VNĐ
 • Trách nhiệm hoàn trả kinh phí đào tạo của người lao động: Một số doanh nghiệp yêu cầu người lao động bồi thường kinh phí đào tạo lúc nghỉ việc trước thời hạn. Nhưng, theo quy định pháp luật, người lao động chỉ cần bồi thường lúc đơn phương chấm dứt hợp đồng.
 • Quy định về làm thêm giờ: Nhiều doanh nghiệp thường chỉ quan tâm tới tiện dụng của mình; mà quên mất quyền lợi của người lao động lúc quy định nội dung này. Theo pháp luật, doanh nghiệp cần nhân viên làm thêm giờ cần phải với sự đồng ý của người lao động. ngoại trừ đó, cần đảm bảo đủ những điều kiện về số giờ làm thêm theo quy định tại Khoản 2 Điều 107 Bộ Luật Lao động 2019.

Những nội dung phải trong Nội quy doanh nghiệp

Để xây dựng nội quy doanh nghiệp, cần phải đảm bảo với được những nội dung mà pháp luật quy định, cụ thể là tại Điều 118 của Bộ luật Lao Động và Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành một số nội dung của luật lao động. Theo đó, 5 nội dung sau đây phải phải với trong một bản Nội quy doanh nghiệp:

 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: Quy định thời giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trong 01 tuần; ca làm việc; thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc ca làm việc; làm thêm giờ (nếu với); làm thêm giờ trong những trường hợp đặc trưng; thời điểm những đợt nghỉ ngắn ngoài thời gian nghỉ giữa giờ; nghỉ chuyển ca; ngày nghỉ hàng tuần; nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ ko hưởng lương.
 • Trật tự tại nơi làm việc: Quy định phạm vi làm việc, đi lại trong thời giờ làm việc; văn hóa ứng xử, trang phục; tuân thủ phân công, điều động của người sử dụng lao động (trừ trường hợp thấy rõ nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đe dọa nghiêm trọng tính mạng và sức khỏe của mình).
 • An toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc: Trách nhiệm nắm vững những quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; chấp hành biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tuân thủ nội quy, quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn lao động, vệ sinh lao động; sử dụng và bảo quản phương tiện bảo vệ cá nhân; vệ sinh, khử độc, khử trùng tại nơi làm việc.
 • Bảo vệ tài sản, bí mật khoa học, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động: Danh mục tài sản, tài liệu, bí mật khoa học, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ phải bảo vệ thuộc phạm vi trách nhiệm được giao.
 • những hành vi vi phạm kỷ luật lao động, hình thức xử lý kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất: Danh mục hành vi vi phạm, mức độ vi phạm tương ứng với những hình thức xử lý kỷ luật lao động; mức độ thiệt hại, trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Doanh nghiệp ko nhất thiết phải quy định 5 phần trên thành 5 chương với những điều khoản cụ thể mà với thể linh động để phù hợp với lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp – mục đích là nhấn mạnh hơn về những quy định trọng yếu theo đặc thù của doanh nghiệp. Ví dụ như đối với những doanh nghiệp kinh doanh mà với địa chỉ thì với thể quy định hẳn riêng từng chương về trang phục lúc đi làm hoặc phong cách ứng xử lúc tiếp xúc với khách hàng.

Bước 2: Thống nhất ý kiến trong doanh nghiệp

Sau lúc xây dựng một hệ thống Nội quy doanh nghiệp, để đảm bảo sự nhất quán trong việc xây dựng và trọng yếu nhất là thể hiện sự thống nhất giữa những người đứng đầu doanh nghiệp, bạn cần được sự đồng ý của những bộ phận liên quan bao gồm:

 • Ban lãnh đạo doanh nghiệp:.
 • Ban chấp hành Công đoàn (phải theo quy định hiện hành)
 • Nhân viên doanh nghiệp

Doanh nghiệp với thể lấy ý kiến qua email, sau đó tổ chức một cuộc họp bao gồm đại diện ban lãnh đạo, BCH công đoàn cơ sở và một số quản lý bộ phận đại diện cho tập thể lao động để làm rõ những ý kiến và thống nhất nội dung.

Bước 3: Đăng ký Nội quy lao động

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, doanh nghiệp của bạn phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh. (Sở Lao động Thương Binh và Xã hội) Trình tự, thủ tục đăng ký nội quy lao động như sau:

Nộp hồ sơ

Theo Điều 120 của Bộ luật, hồ sơ đăng ký nội quy gồm:

 • Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
 • Nội quy lao động;
 • Văn bản góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;
 • những văn bản của người sử dụng lao động với quy định liên quan tới kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu với).

Doanh nghiệp cần chuẩn bị ít nhất 2 bộ hồ sơ: một bộ cơ quan nhà nước giữ và một bộ gửi lại cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp của bạn với 3 hoặc nhiều chi nhánh thì nên làm nhiều bộ để đăng ký, sau đó gửi cho cơ quan nhà nước nơi những chi nhánh hoạt động.

Cơ quan chuyên môn tiếp nhận hồ sơ

lúc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký nội quy lao động, cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho người sử dụng lao động.

Nhận kết quả

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội quy lao động với quy định trái với pháp luật thì cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh với văn bản thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.

lúc nhận được văn bản thông báo nội quy lao động với quy định trái với pháp luật, doanh nghiệp của bạn sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thực hiện đăng ký lại nội quy lao động. Hồ sơ đăng ký lại thực hiện như đăng ký nội quy lao động.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, nội dung nội quy lao động đúng yêu cầu thì Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh ghi tên doanh nghiệp của bạn vào sổ đăng ký nội quy lao động.

Hiệu lực Nội quy doanh nghiệp

Sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý lao động cấp tỉnh nhận được hồ sơ đăng ký trừ trường hợp Nội quy lao động/ Nội quy doanh nghiệp phải sửa lại (Điều 121 BLLĐ 2019).

Bước 4: Ban hành Nội quy doanh nghiệp

Một bộ Nội quy lao động chặt chẽ và hợp pháp cũng sẽ vô dụng nếu như ko được đưa vào thực tiễn. Hãy xây dựng một kế hoạch để giúp nhân viên hiểu được những gì mà bạn mong đợi ở họ. Một số gợi ý sau sẽ giúp nhân viên của bạn ủng hộ bộ quy tắc và chủ động biến chúng thành hành động, lấy đó làm kim chỉ nam cho cách ứng xử hàng ngày.

Đưa Nội quy doanh nghiệp vào doanh nghiệp

Giao trách nhiệm cho một người phụ trách việc làm thực thi bộ Nội quy doanh nghiệp sẽ là một giải pháp thích hợp để đào tạo và đảm bảo sự tuân thủ trong doanh nghiệp.

 • Thông báo cho toàn doanh nghiệp và giải thích những thắc mắc liên quan. những phương tiện tốt nhất để phân phối chính sách với thể là e-mail, bảng tin, những cuộc họp nhóm nhỏ hay toàn thể nhân viên của doanh nghiệp.
 • Cập nhật vào nơi lưu trữ những chính sách của doanh nghiệp như Sổ tay nhân viên hay mạng nội bộ doanh nghiệp, thông báo cho nhân viên nơi họ với thể truy cập vào chính sách thời gian sắp tới
 • Đào tạo nội bộ: ngoại trừ việc thông báo và theo sát quá trình áp dụng, người phụ trách thực thi Nội quy doanh nghiệp cũng cần đảm bảo toàn bộ nhân viên hiểu và nắm được hết những quy tắc của doanh nghiệp, theo dõi nhân viên nào chưa, đang và đã hoàn thành khóa đào tạo, hoặc ai đó cần được đào tạo lại.

Kết luận: Nội quy áp dụng trong phạm vi một doanh nghiệp, với giá trị đối với những người trong cơ quan, đơn vị đó. Vậy nên nội dung của nội quy cần tuân thủ những quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của những bên.


Xem Cùng Quang trung Nội quy là gì? những loại nội quy thường gặp và những nội dung của nội quy?
Nội quy là gì? những loại nội quy thường gặp và những nội dung của nội quy? chothuethietbiquangtrung.com
doanh nghiệp TNHH CHO THUÊ THIẾT BỊ QUANG TRUNG
Địa chỉ: 25 Đường Số 4, Khu Phố 2, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
SĐT & Zalo: 0962242462
Email: chothuethietbiquangtrung@gmail.com
Website: https://chothuethietbiquangtrung.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.