Quy định những hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức

Quy định những hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức

Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định khía cạnh về xử lý kỷ luật đối với công chức. Cán bộ công chức lúc mang vi phạm sẽ bị kỷ luật bằng những hình thức nào? Mức độ xử lý vi phạm kỷ luật của từng loại.

Công vụ là một loại hoạt động nhân danh quyền lực nhà nước. Nói tới công vụ là nói tới trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ nhằm mục tiêu phục vụ người dân và xã hội. Như vậy, công chức ko chỉ là người lao động đơn thuần mà còn là người thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn mà nhân dân giao phó và nhận trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trên thực tế, vẫn còn tồn tại công chức ko hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật. những hành vi này cần phải xử lý nghiêm minh. Do vị trí đặc thù của công chức nêu trên, ngày 17/05/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức.

cac-hinh-thuc-ky-luat-doi-voi-cong-chuc

Luật sư tư vấn những quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức: 1900.6568

Theo quy định tại Nghị định này, công chức vi phạm kỷ luật mang thể bị xử lý bằng những hình thức sau:

– Đối với công chức ko giữ phục vụ lãnh đạo, quản lý áp dụng những hình thức sau: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Buộc thôi việc.

– Đối với công chức giữ phục vụ lãnh đạo, quản lý áp dụng những hình thức: Khiển trách; Cảnh cáo; Hạ bậc lương; Giáng chức; Cách chức; Buộc thôi việc.

Trong đó, những hình thức kỷ luật được quy định như sau:

một. Hình thức kỷ luật khiển trách:

Công chức bị xử lý theo hình thức khiển trách lúc thực hiện những hành vi được quy định tại Điều 9 Nghị định 34/2011/NĐ-CP, cụ thể:

– mang thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ.

Xem thêm: Thế nào là cán bộ? Thế nào là viên chức? Thế nào là công chức?

– ko thực hiện nhiệm vụ được giao mà ko mang nguyên nhân chính đáng.

– Gây mất đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

– Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 03 tới dưới 05 ngày làm việc trong một tháng.

– Sử dụng tài sản công trái pháp luật.

– Xác nhận giấy tờ pháp lý cho người ko đủ điều kiện.

– Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống tiêu hao; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và những quy định khác của pháp luật liên quan tới công tác.

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 34/2011/NĐ-CP hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với công chức mang một trong những hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

– Cấp giấy tờ pháp lý cho người ko đủ điều kiện.

Xem thêm: Cán bộ công chức, viên chức mang được góp vốn thành lập doanh nghiệp?

– Sử dụng thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị để vụ lợi.

– ko chấp hành quyết định điều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị mang thẩm quyền.

– Sử dụng giấy tờ ko hợp pháp để được tham gia đào tạo, bồi dưỡng; được dự thi nâng ngạch công chức.

– Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 05 tới dưới 07 ngày làm việc trong một tháng;

Sử dụng trái phép chất ma túy bị cơ quan công an thông báo về cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công chức đang công tác.

– Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo ko giam giữ đối với công chức ko giữ phục vụ lãnh đạo, quản lý.

– Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống tiêu hao; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và những quy định khác của pháp luật liên quan tới công chức nhưng đã thành khẩn kiểm điểm trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật.

3. Hình thức kỷ luật hạ bậc lương:

Hình thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng đối với công chức mang một trong những hành vi vi phạm pháp luật sau đây: (căn cứ Điều 11 Nghị định 34/2011/NĐ-CP)

Xem thêm: Chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã

– ko thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao mà ko mang nguyên nhân chính đáng, gây ảnh hưởng tới việc làm chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

– Lợi dụng vị trí công tác, cố ý làm trái pháp luật với mục đích vụ lợi.

– Vi phạm ở mức độ nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống tiêu hao; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và những quy định khác của pháp luật liên quan tới công chức.

4. Hình thức kỷ luật giáng chức:

Hình thức kỷ luật giáng chức áp dụng đối với công chức giữ phục vụ lãnh đạo, quản lý mang một trong những hành vi vi phạm pháp luật quy định tai Điều 12 Nghị định 34/2011/NĐ-CP sau đây:

– ko hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà ko mang nguyên nhân chính đáng, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

– Vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống tiêu hao; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và những quy định khác của pháp luật liên quan tới công chức nhưng đã thành khẩn kiểm điểm trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật;

– Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà ko mang biện pháp ngăn chặn.

5. Hình thức kỷ luật cách chức:

Tại Điều 13 Nghị định trên quy định công chức giữ phục vụ lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật theo hình thức cách chức nếu mang một trong những hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

Xem thêm: Thời hiệu và thời hạn xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức

– Sử dụng giấy tờ ko hợp pháp để được bổ nhiệm phục vụ.

– ko hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà ko mang nguyên nhân chính đáng, để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng.

– Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo ko giam giữ.

– Vi phạm ở mức độ rất nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống tiêu hao; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và những quy định khác của pháp luật liên quan tới công chức.

Đối với công chức giữ những chức danh tư pháp, việc áp dụng hình thức kỷ luật cách chức được thực hiện theo quy định của Nghị định 34/2011/NĐ-CP và quy định của pháp luật chuyên ngành.

Cac-hinh-thuc-ky-luat-doi-voi-cong-chuc-2

Luật sư tư vấn về xử lý kỷ luật cán bộ công chức trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

6. Hình thức kỷ luật buộc thôi việc:

(Theo Điều 14 Nghị định 34/2011/NĐ-CP)

Xem thêm: Chế độ tập sự đối với viên chức, công chức mới nhất năm 2022

Đây là hình thức kỷ luật nặng nhất, được áp dụng đối với công chức mang những hành vi vi phạm pháp luật sau:

– Bị phạt tù mà ko được hưởng án treo.

– Sử dụng giấy tờ ko hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị.

– Nghiện ma túy mang xác nhận của cơ quan y tế mang thẩm quyền.

– Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà đã được cơ quan sử dụng công chức thông báo bằng văn bản 03 lần liên tiếp.

– Vi phạm ở mức độ lạ lùng nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống tiêu hao; kỷ luật lao động; phòng, chống tệ nạn mại dâm và những quy định khác của pháp luật liên quan tới công chức.

Tùy thuộc vào tính chất và mức độ của hành vi vi phạm kỷ luật mà công chức vi phạm bị xử lý bằng những hình thức khác nhau.

7. Trình tự xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức:

7.một. Trình tự xử lý kỷ luật đối với cán bộ:

Việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ được thực hiện theo những bước sau đây:

Xem thêm: Công chức, viên chức sinh con thứ 3

– Bước một: Căn cứ vào quyết định xử lý kỷ luật của cấp mang thẩm quyền, cơ quan tham mưu về công tác cán bộ của cấp mang thẩm quyền xử lý kỷ luật đề xuất hình thức kỷ luật, thời điểm xử lý kỷ luật và thời gian thi hành kỷ luật. Trường hợp hết thời hiệu xử lý kỷ luật thì báo cáo cấp mang thẩm quyền quyết định tổ chức họp kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền.

Trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ thì cơ quan mang thẩm quyền quản lý, sử dụng đề xuất hình thức kỷ luật, thời điểm xử lý kỷ luật và thời gian thi hành kỷ luật.

Trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý của Thủ tướng Chính phủ thì đề xuất được gửi đồng thời tới Bộ Nội vụ để thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trường hợp chưa mang quyết định xử lý kỷ luật của cấp mang thẩm quyền thì trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với cán bộ thực hiện Tổ chức họp kiểm điểm và Thành lập Hội đồng kỷ luật. Cấp mang thẩm quyền xử lý kỷ luật quyết định thành phần họp kiểm điểm và thành phần Hội đồng kỷ luật.

– Bước 2: Cấp mang thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

7.2. Trình tự xử lý kỷ luật công chức, viên chức:

Việc xử lý kỷ luật đối với công chức được thực hiện theo những bước sau đây:

– Bước một: Tổ chức họp kiểm điểm;

– Bước 2: Thành lập Hội đồng kỷ luật;

Xem thêm: Những việc cán bộ, công chức, viên chức ko được phép làm

– Bước 3: Cấp mang thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

Lưu ý:

– Trường hợp xử lý kỷ luật theo quyết định của cấp mang thẩm quyền đối với công chức, viên chức đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan mang thẩm quyền khảo sát, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật thì ko thực hiện Bước một.

– Trường hợp công chức, viên chức mang hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà ko được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì ko thực hiện Bước một và Bước 2.

8. Cán bộ, công chức lúc bị xử lý kỷ luật có thể chuyển từ công chức sang viên chức được ko?

Tóm tắt câu hỏi:

Xin hỏi luật gia: Cán bộ, công chức lúc bị xử lý kỷ luật có thể chuyển từ công chức sang viên chức được ko? Cán bộ công chức đã bị xử lý kỷ luật bị điều chuyển từ công chức sang viên chức trong thời gian một năm có thể điều chuyển lại công chức được ko?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Khoản một Điều 79 Luật cán bộ, công chức 2008 mang quy định về những hình thức kỷ luật công chức như sau:

Xem thêm: Cách tính thu nhập tăng thêm cuối năm của cán bộ công chức viên chức

“một.Công chức vi phạm quy định của Luật này và những quy định khác của pháp luật mang liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Hạ bậc lương;

d) Giáng chức;

đ) Cách chức;

e) Buộc thôi việc.”   

Khoản một Điều 78 Luật cán bộ, công chức 2008 mang quy định những hình thức kỷ luật cán bộ như sau:

Xem thêm: phục vụ, chức danh và số lượng của cán bộ, công chức cấp xã

“một.Cán bộ vi phạm quy định của Luật này và những quy định khác của pháp luật mang liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Cách chức;

d) Bãi nhiệm.”

Theo quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức thì lúc cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật sẽ áp dụng những hình thức kỷ luật trên, ko mang trường hợp cán bộ, công chức lúc bị xử lý kỷ luật sẽ chuyển từ công chức sang viên chức.

Hiện nay, ko mang quy định áp dụng đối với cán bộ công chức đã bị xử lý kỷ luật bị điều chuyển từ công chức sang viên chức trong thời gian một năm có thể điều chuyển lại công chức.


Xem Cùng Quang trung Quy định những hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức
Quy định những hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức chothuethietbiquangtrung.com
liên doanh TNHH CHO THUÊ THIẾT BỊ QUANG TRUNG
Địa chỉ: 25 Đường Số 4, Khu Phố 2, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
SĐT & Zalo: 0962242462
Email: chothuethietbiquangtrung@gmail.com
Website: https://chothuethietbiquangtrung.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.