Sự vật là gì? những danh từ chỉ sự vật? Ví dụ về từ chỉ sự vật?

Sự vật là gì? những danh từ chỉ sự vật? Ví dụ về từ chỉ sự vật?

Sự vật là gì? những danh từ chỉ sự vật? Ví dụ về từ chỉ sự vật?

Như chúng ta đã biết trong từ điển tiếng Việt cũng nêu rõ khái niệm sự vật là loại gì. Sự vật là danh từ chỉ những loại tồn tại được nhờ nhận thức, sở hữu ranh giới rõ ràng, phân biệt với những loại tồn tại khác. lúc nói về khá niệm sự vật là gì đã được giải đáp trong những chương trình học Tiếng Việt lớp một, 2 và đi sâu tìm hiểu trong chương trình học lớp 3.

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

một. Sự vật là gì?

Sự vật là những danh từ chỉ con người, thiết bị, cây cối, hiện tượng, khái niệm, đơn vị, … Ở từ điển tiếng Việt sự vật được định nghĩa là danh từ chỉ những loại tồn tại được thông qua nhận thức sở hữu ranh giới rõ ràng, phân biệt với những loại tồn tại khác nhau. Do đó, sở hữu thẻ hiểu sự vật là những thứ tồn tại hữu hình, nhận biết được.

Hay sở hữu thể hiểu những từ ngữ chỉ sự vật là những danh từ sở hữu khái niệm bao quát, phản ánh về người, vật, hiện tượng hoặc đơn vị,….Từ đó, phản ánh được tính chất, hình ảnh hay quy mô phỏng rõ ràng về chủ thể; thông qua thực tế khách quan để được thể hiện trong ngôn từ biểu đạt.

+ Mô phỏng cụ thể, chính xác chủ thể thông qua thực tế khách quan.

+ Phản ánh hình ảnh, tính chất.

+ Tồn tại được và nhận biết được.

Từ khái niệm sự vật, sở hữu thể trả lời cho câu hỏi Từ chỉ sự vật là gì? Như sau:

Từ chỉ sự vật là từ chỉ tên gọi của:

– Con người, những bộ phận của cong người.

– Con vật, những bộ phân của con vật.

– những từ ngữ chỉ thời tiết, thời gian: Mùa hè, mùa thu, gió, mưa, nắng, …

– Những thiết bị, vật dụng hàng ngày: Thước, chảo, nồi, bếp ga,…

– Những từ ngữ chỉ thiên nhiên: Núi, hồ, đồi, biển, mây, sông, ao, rừng,…

Từ chỉ sự vật tiếng anh là ” Word for things” 

Danh từ chỉ sự vật là danh từ nêu tên từng loại hoặc từng cá thể người, vật hay hiện tượng, tên địa danh, tên địa phương,…

Ví dụ: Bác sĩ, giáo viên, học sinh, máy tính, Hà Nội, tác phẩm, nắng, mưa,….

Phân loại danh từ chỉ sự vật: Danh từ chỉ người Là một phần của danh từ chỉ sự vật. Danh từ chỉ người là chỉ tên riêng, tiêu dùng cho hay nghề nghiệp của một người.

Phân loại danh từ chỉ sự vật:

Danh từ chỉ thiết bị là những vật thể được con người sử dụng trong thế giới. Ví dụ: Thước, sách, vở, máy tính, cuốc, xẻng,….

Danh từ chỉ con vật:

Danh từ chỉ con vật là những sinh vật tồn tại trên Trái Đất, phải kể tới như con bò, con chó, con chuột,…

Danh từ chỉ hiện tượng

Danh từ chỉ hiện tượng là những danh từ chỉ sự vật xảy ra trong ko gian và thời gian. Đó sở hữu thể là những hiện tượng tự nhiên mà con người sở hữu thể nhận thấy, nhận biết được và cảm nhận qua những giác quan.

Ví dụ về danh từ chỉ hiện tượng đó là mưa, nắng, sấm, bão, động đất,…. những hiện tượng xã hội như chiến tranh, đói nghèo,…

Danh từ chỉ khái niệm

Danh từ chỉ khái niệm là những danh từ chỉ sự vật mà ta ko cảm nhận được bằng giác quan như tinh thần, ý nghĩa,….Đây cũng là loại danh từ ko chỉ vật thể, chất liệu hay những đơn vị sự vật cụ thể.

Danh từ chỉ khái niệm tiêu dùng để biểu thị những khái niệm trừu tượng như đạo đức, thái độ, khả năng,….những khái niệm này chỉ tồn tại trong nhận thức của con người, ko cụ thể hóa được.

Danh từ chỉ đơn vị

Là những từ chỉ đơn vị những sự vật, căn cứ vào đặc trưng ngữ nghĩa, phạm vi sử dụng, ta sở hữu thể chia danh từ thành những loại sau đây:

+ Danh từ chỉ đơn vị tự nhiên: những danh từ này chỉ rõ loại sự vật nên còn còn là danh từ chỉ loại. Đó là những từ như con, loại, chiếc, mẩu, miếng, quyển,….

+ Danh từ chỉ đơn vị chính xác: những danh từ tiêu dùng để tính đếm, đo đếm những sự vật, chất liệu,…Ví dụ như cân, yến, tạ, tấn,….

+ Danh từ chỉ đơn vị ước chừng: tiêu dùng để tính đếm những sự vật tồn tại dưới dạng tập thể, tổ hợp. Ví dụ như: bộ, đôi, cặp, dãy, tá, nhóm,….

+ Danh từ chỉ đơn vị thời gian: Giây, phút, tuần, tháng, mùa vụ,…..

+ Danh từ chỉ đơn vị hành chính: Thôn, xóm, huyện, phường,….

3. Ví dụ và một số bài tập về từ chỉ sự vật:

những loại từ chỉ sự vật bao gồm những loại danh từ sau:

– Danh từ chỉ người: là danh từ chỉ người nằm trong một phần của danh từ chỉ sự vật. Danh từ chỉ người là chỉ tên riêng, nghề nghiệp, chức cụ của một người.

Ví dụ như: Nguyễn Thị Huyền; Bí Thư, giám đốc nước, …

– Danh từ chỉ thiết bị: Là những vật thể được con người sử dụng trong thế giới.

Ví dụ như: Quạt, bút, thước, nồi, sách, lược, …

– Danh từ chỉ khái nhiệm: Là những danh từ chỉ sự vật mà ta ko thể cảm nhận trực tiếp bằng giác quan được.

Ví dụ như: Quan điểm, thói quen, mối quan hệ, đạo đức, tính cách, cảm xúc …

– Danh từ chỉ hiện tượng: Là loại danh từ chỉ sự vật mà chúng ta sở hữu thể cảm nhận được bằng giác quan. Hiện tượng là tất cả những gì xảy ra trong một khoảng thời gian, ko gian. Những hiện tượng tự nhiên mà con người sở hữu thể nhận thấy.

Ví dụ như: Bão lũ, sấm chớp, sét, nắng, … Một số hiện tượng xã hội như: Chiến tranh, nghèo đói, áp lực …

– Danh từ chỉ đơn vị: sở hữu thể hiểu theo hai khía cạnh, hiểu theo nghĩa rộng thì danh từ chỉ đơn vị là những từ chỉ đơn vị những sự vật và hiểu theo khía cạnh căn cứ theo đặc trưng ngữa nghĩa vào phạm vi sử dụng thì sở hữu thể chia danh từ thành những đơn vị nhỏ hơn, bao gồm:

+ Danh từ chỉ đơn vị tổ chức, hành chính: Ví dụ như tỉnh, thôn, trường, xóm, nhóm, lớp, tiểu đội, …

+ Danh từ chỉ đơn vị thời gian: Ví dụ như giây, phú, giờ, ngày, buổi, mùa, …

+ Danh từ chỉ đơn vị tự nhiên: Là danh từ này chỉ rõ những loại sự vật, do đó nó còn được gọi là danh từ chỉ loại. Ví dụ như chiếc, miếng, cục, hạt, tờ, con, giọt, …

+ Danh từ chỉ đơn vị chính xác: Là những danh từ tiêu dùng để đo đếm, tính đếm xác sự vật, chất liệu, vật liệu, … Ví dụ như km, kg, ml, lít, …

+ Danh từ chỉ đơn vị ước chừng: Là tiêu dùng để tính đếm những sự vật tồn tại ở dạng tổ hợp, lập thể. Ví dụ như đàn, dãy, nhóm, cặp, …

những dạng bài tập liên quan tới từ chỉ sự vật

Hiện nay, trên thực tế sở hữu rất nhiều dạng bài tập khác nhau liên quan tới từ chỉ sự vật. Tuy nhiên, trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ ví dụ một số dạng bài tập phổ biến.

Ví dụ: Hãy xác định từ ngữ chỉ sự vật trong bài thơ sau đây.

“ Hương rừng thơm đồi vắng,

Nước suối trong thầm thì,

Cọ xòe ô che nắng,

Râm mát đường em đi.

Hôm qua em tới trường,

Mẹ dắt tay từng bước,

Hôm nay mẹ lên nương,

Một mình em tới lớp.

…”

Ví dụ như: Hãy xác định những từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ sa đây của nhà thơ Huy Cận:

“ Tay em đáng răng

Răng trắng hoa nhài

Tay em chải tóc

Tóc ngời ánh sáng.”

Từ chỉ sự vật là những từ tiêu dùng để chỉ tên của cây cối, con người, hiện tượng, thiết bị, con vật, cảnh vật. Một số ví dụ về những từ chỉ sự vật:

+ Ví dụ từ chỉ sự vật về con người: Cô giáo, thầy giáo, bố, mẹ, anh, chị, bạn, …

+ Ví dụ từ chỉ sự vật về thiết bị:  chiếc bút, quyển vở, bàn học, ghế ngồi, xe đạp,…

+ Ví dụ từ chỉ sự vật về con vật: Chó, mèo, chim, trâu, bò, sư tử, cá voi,…

+ Ví dụ từ chỉ sự vật về cây cối: Hoa hồng, cây táo, cây chanh, cây ổi,…

+ Ví dụ từ chỉ sự vật về cảnh vật: làng quê, con sông, đồi, núi, bãi biển,…

+ Ví dụ từ chỉ sự vật về hiện tượng: Mưa, nắng, gió, bão, sấm, sét,…

Một số bài tập về sự vật, từ chỉ sự vật

Bài tập một: Tìm những từ chỉ sự vật trong câu thơ sau:

“Tay em đánh răng

Răng trắng hoa nhài

Tay em chải tóc

Tóc ngời ánh mai.”

Gợi ý đáp án: những từ chỉ sự vật đó là: tay em, răng, hoa nhài, tóc và ánh mai.

Bài tập 2: Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong những câu sau:

Hai bàn tay em

Như hoa đầu cành

Mặt biển sáng trong như tấm thảm to lớn bằng ngọc thạch.

Cánh diều như dấu “á”

Ai vừa tung lên trời.

Ơ, loại dấu hỏi

Trông ngộ ngộ ghê

Như vành tai nhỏ

Hỏi rồi lắng nghe.

Gợi ý đáp án:

một. Hai bàn tay em được so sánh với hoa đầu cành

2. Mặt biển được so sánh với tấm thảm to lớn bằng ngọc thạch

3. Cánh diều được so sánh với dấu “á”

4. Dấu hỏi được so sánh như vàng tai tai nhỏ.

Bài tập 3: Xác định từ chỉ sự vật trong bài thơ sau:

“Mẹ ốm bé chẳng đi đâu

Viên bi cũng nghỉ, quả cầu ngồi chơi

Súng nhựa bé đựng đi rồi

Bé sợ tiếng động nó rơi vào nhà

Mẹ ốm bé chẳng đòi quà

Bé thương mẹ cứ đi vào đi ra”

Gợi ý đáp án

những từ chỉ sự vật đó là: mẹ, bé, viên bi, súng nhựa, quả cầu và quà.


Xem Cùng Quang trung Sự vật là gì? những danh từ chỉ sự vật? Ví dụ về từ chỉ sự vật?
Sự vật là gì? những danh từ chỉ sự vật? Ví dụ về từ chỉ sự vật? chothuethietbiquangtrung.com
siêu thị TNHH CHO THUÊ THIẾT BỊ QUANG TRUNG
Địa chỉ: 25 Đường Số 4, Khu Phố 2, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
SĐT & Zalo: 0962242462
Email: chothuethietbiquangtrung@gmail.com
Website: https://chothuethietbiquangtrung.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.