Vòng quay vốn lưu động là gì? Công thức và ý nghĩa?

Vòng quay vốn lưu động là gì? Công thức và ý nghĩa?

Vòng quay vốn lưu động là một tỷ số đo lường mức độ hiệu quả của một doanh nghiệp đang sử dụng vốn lưu động để tư vấn bán hàng và tăng trưởng. Công thức và ý nghĩa?

Tỷ số vòng quay vốn lưu động đo lường mức độ sử dụng vốn lưu động của một doanh nghiệp để tư vấn một mức doanh số nhất định . Vốn lưu động là tài sản lưu động trừ đi nợ ngắn hạn . Hệ số luân chuyển cao cho thấy ban giám đốc đang sử dụng rất hiệu quả tài sản và nợ ngắn hạn của doanh nghiệp để tư vấn bán hàng. Ngược lại, một tỷ lệ thấp chỉ ra rằng một doanh nghiệp đang thêm vốn vào quá nhiều khoản phải thu và hàng tồn kho tài sản để tư vấn bán hàng của mình, mà cuối cùng sở hữu thể dẫn tới một số tiền quá nhiều nợ xấu và hàng tồn kho lỗi thời xử lý nợ xấu.

một. Vòng quay vốn lưu động là gì?

– Vòng quay vốn lưu động là một tỷ số đo lường mức độ hiệu quả của một doanh nghiệp đang sử dụng vốn lưu động để tư vấn bán hàng và tăng trưởng. Còn được gọi là doanh thu thuần vốn lưu động, vòng quay vốn lưu động đo lường mối quan hệ giữa những quỹ được sử dụng để tài trợ cho hoạt động của một doanh nghiệp và doanh thu mà một doanh nghiệp tạo ra để tiếp tục hoạt động và tạo ra lợi nhuận.

– Vòng quay vốn lưu động cực cao sở hữu thể cho thấy rằng một doanh nghiệp ko sở hữu đủ vốn để tư vấn tăng trưởng doanh số bán hàng của mình; sự sụp đổ của doanh nghiệp sở hữu thể sắp xảy ra. Đây là một chỉ tiêu nổi bật mạnh lúc thành phần những khoản phải trả của vốn lưu động rất cao, vì nó cho thấy rằng Ban Giám đốc ko thể thanh toán những hóa đơn lúc tới hạn thanh toán.

Tỷ lệ doanh thu cao quá mức sở hữu thể được phát hiện bằng cách so sánh tỷ lệ của một doanh nghiệp cụ thể với tỷ lệ được báo cáo ở những nơi khác trong ngành của nó, để xem liệu doanh nghiệp sở hữu đang báo cáo kết quả kém hơn hay ko. Đây là một so sánh nổi bật hữu ích lúc những doanh nghiệp chuẩn sở hữu cấu trúc vốn tương tự nhau.

– Vòng quay vốn lưu động cao cho thấy một doanh nghiệp đang hoạt động trơn tru và sở hữu nhu cầu bổ sung vốn hạn chế. Tiền vào và ra thường xuyên, giúp doanh nghiệp linh hoạt trong việc chi vốn để tăng thêm hoặc tồn kho. Một tỷ lệ cao cũng sở hữu thể mang lại cho doanh nghiệp một lợi thế khó so với những doanh nghiệp tương tự như một thước đo lợi nhuận. Tuy nhiên, một tỷ lệ quá cao sở hữu thể cho thấy rằng một doanh nghiệp ko sở hữu đủ vốn để tư vấn tăng trưởng doanh số bán hàng của mình. Do đó, doanh nghiệp sở hữu thể mất khả năng thanh toán trong tương lai sắp trừ lúc huy động thêm vốn để tư vấn tăng trưởng đó.

– Chỉ tiêu vòng quay vốn lưu động cũng sở hữu thể bị sai lệch lúc những khoản phải trả của một doanh nghiệp rất cao, điều này sở hữu thể cho thấy rằng doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc thanh toán những hóa đơn lúc tới hạn.

– Ví dụ về vòng quay vốn lưu động: Giả sử doanh nghiệp A sở hữu doanh thu thuần 12 triệu đô la trong 12 tháng trước. Vốn lưu động trung bình trong thời kỳ đó là 2 triệu đô la. Như vậy, tỷ số vòng quay vốn lưu động là 12.000.000 $ / 2.000.000 $ = 6,0. Điều này sở hữu nghĩa là mỗi đô la vốn lưu động tạo ra 6 đô la doanh thu.

2. Công thức và ý nghĩa:

* Công thức:  Công thức vòng quay vốn lưu động

Để tính toán tỷ lệ này, hãy lấy doanh thu thuần chia cho vốn lưu động (là tài sản lưu động trừ đi nợ ngắn hạn). Việc tính toán thường được thực hiện trên cơ sở hàng năm hoặc sau 12 tháng và sử dụng vốn lưu động bình quân trong thời kỳ đó. Phép tính là:

Doanh thu thuần ÷ ((Vốn lưu động đầu kỳ + Vốn lưu động cuối kỳ) / 2)

Xem thêm: Nhu cầu vốn lưu động là gì? Mối quan hệ với vốn lưu động ròng

– Tỷ số vòng quay vốn lưu động còn được gọi là  doanh thu thuần trên vốn lưu động.

Vòng quay vốn lưu động = Doanh số ròng hàng năm/ Vốn lưu động trung bình

– Tỷ lệ vòng quay cao cho thấy ban giám đốc đang sử dụng rất hiệu quả tài sản và nợ ngắn hạn của doanh nghiệp để tư vấn bán hàng. Nói cách khác, nó đang tạo ra doanh số bán hàng bằng đô la cao hơn cho mỗi đô la vốn lưu động được sử dụng. Ngược lại, tỷ lệ này thấp sở hữu thể cho thấy rằng doanh nghiệp đang thêm vốn vào quá nhiều khoản phải thu và hàng tồn kho để tư vấn việc bán hàng của mình, điều này sở hữu thể dẫn tới quá nhiều khoản nợ khó đòi hoặc hàng tồn kho lỗi thời.

– Để mô tả thông tin mức độ hiệu quả của một doanh nghiệp trong việc sử dụng vốn lưu động, những nhà phân tích cũng so sánh tỷ lệ vốn lưu động với những doanh nghiệp khác trong cùng ngành và xem tỷ lệ này đã thay đổi như thế nào theo thời gian. Tuy nhiên, việc so sánh như vậy là vô nghĩa lúc vốn lưu động chuyển sang âm vì hệ số luân chuyển vốn lưu động lúc đó cũng chuyển sang âm.

– Quản lý vốn lưu động thường bao gồm việc theo dõi dòng tiền, tài sản lưu động và nợ ngắn hạn thông qua phân tích tỷ lệ của những yếu tố chính của giá bán hoạt động, bao gồm vòng quay vốn lưu động, tỷ lệ thu tiền và tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho.

– Quản lý vốn lưu động giúp duy trì hoạt động trơn tru của chu kỳ hoạt động ròng, còn được gọi là chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (CCC) – khoảng thời gian tối thiểu cần thiết để chuyển đổi tài sản lưu động ròng và nợ phải trả thành tiền mặt. lúc một doanh nghiệp ko sở hữu đủ vốn lưu động để trang trải những nghĩa vụ của mình, khả năng mất khả năng thanh toán tài chính sở hữu thể dẫn tới những rắc rối pháp lý, thanh lý tài sản và sở hữu khả năng phá sản. Để quản lý cách họ sử dụng vốn lưu động hiệu quả, những doanh nghiệp sử dụng quản lý hàng tồn kho và theo dõi chặt chẽ những khoản phải thu và khoản phải trả. Vòng quay hàng tồn kho cho biết doanh nghiệp đã bán và thay thế hàng tồn kho bao nhiêu lần trong một thời kỳ, và tỷ số vòng quay khoản phải thu cho thấy mức độ hiệu quả của việc tăng thêm tín dụng và thu nợ đối với khoản tín dụng đó.

* Ý nghĩa:

– Một số lợi thế lúc sử dụng tỷ số vòng quay vốn lưu động sở hữu thể mang lại cho một doanh nghiệp. Sau đây là những thuận tiện đáng kể nhất sở hữu thể sở hữu được lúc nhận thức được tỷ lệ luân chuyển vốn lưu động của doanh nghiệp :

+ Đảm bảo thanh khoản

+ Tăng cường sức khỏe tài chính tổng thể

+ tăng giá trị của doanh nghiệp

+ Ngăn chặn sự gián đoạn hoạt động

+ Tăng lợi nhuận

– Đảm bảo thanh khoản: lúc một doanh nghiệp ko duy trì được tỷ lệ quay vòng vốn lưu động, thì doanh nghiệp đó sở hữu thể gặp phải tình trạng ko đủ tiền cho những hoạt động hàng ngày và những khoản nợ ngắn hạn. Kết hợp quản lý vốn lưu động vào kế hoạch kinh doanh của bạn sở hữu thể giúp bạn nhận thức được tình trạng của những khoản phải trả, những khoản phải thu, nợ và quản lý kho của doanh nghiệp bạn. Điều này đảm bảo rằng bạn biết tiền mặt của mình đang đi đâu và làm thế nào để phân bổ hợp lý để quản lý và hiệu quả tối đa.

– Tăng cường sức khỏe tài chính tổng thể: Sử dụng tỷ lệ vòng quay vốn lưu động trong doanh nghiệp của bạn sở hữu thể giúp bạn quản lý tốt hơn dòng tiền và mô tả thông tin dòng tiền vào. sở hữu thể xác định hiệu quả cách sử dụng tiền mặt sở hữu lợi nhất sở hữu thể làm tăng sức khỏe tài chính tổng thể của doanh nghiệp bạn. Nó cũng giúp ngăn ngừa tình trạng cạn kiệt vốn lưu động và do đó phải chuyển sang những nguồn bên ngoài và phát sinh nợ. Tỷ lệ luân chuyển vốn lưu động tổng thể cao hơn dẫn tới lợi tức cao hơn trên vốn sử dụng, điều này sở hữu thể thu hút những nhà thêm vốn và tăng cơ hội tăng thêm doanh nghiệp của bạn.

– tăng giá trị của doanh nghiệp: Tương tự như vậy để tăng cường sức khỏe tài chính tổng thể, tỷ lệ luân chuyển vốn lưu động cao sở hữu thể tăng giá trị tổng thể của một doanh nghiệp trong ngành của nó. Điều này sở hữu thể giúp doanh nghiệp của bạn nổi bật giữa những đối thủ khó và mang lại sự tôn trọng cũng như giá trị gia tăng cho doanh nghiệp của bạn.

– Ngăn chặn sự gián đoạn hoạt động: Việc duy trì tỷ lệ luân chuyển vốn lưu động của doanh nghiệp bạn sở hữu thể giúp ngăn ngừa bất kỳ sự gián đoạn nào trong hoạt động hàng ngày của tổ chức bạn bằng cách cung cấp thông tin cho những nhà quản lý để giúp họ sử dụng vốn hiệu quả nhất. Sử dụng hiệu quả vốn lưu động để duy trì hoạt động sở hữu thể giảm bớt những trở ngại tiềm ẩn trong sản xuất và giữ cho doanh nghiệp của bạn sở hữu lợi nhuận cao nhất sở hữu thể.

– Tăng lợi nhuận: Quản lý vòng quay vốn lưu động của doanh nghiệp bạn sở hữu thể làm tăng lợi nhuận tổng thể theo thời gian. Bằng cách giảm hoặc loại bỏ những gián đoạn hoạt động và tối đa hóa cách sử dụng vốn lưu động, doanh nghiệp của bạn sở hữu thể tiết kiệm tiền và sử dụng tiền mặt sẵn sở hữu một cách hiệu quả nhất.

– Ví dụ về tỷ số luân chuyển vốn lưu động: Vào cuối một năm dương lịch, doanh nghiệp XYZ sở hữu 150.000 tỷ doanh thu hàng năm và 75.000 tỷ vốn lưu động. Công thức xác định tỷ số luân chuyển vốn lưu động của doanh nghiệp như sau: 150.000 tỷ chia cho 75.000 tỷ = 2. Điều này sở hữu nghĩa là tỷ số vòng quay vốn lưu động của doanh nghiệp XYZ trong năm dương lịch là 2.

Hệ số 2 thường là một chỉ số cho thấy doanh nghiệp sở hữu thể thanh toán những khoản nợ ngắn hạn và vẫn duy trì hoạt động hàng ngày. Điều này sở hữu nghĩa là hệ số luân chuyển vốn lưu động của doanh nghiệp trong năm là dương và rất sở hữu thể doanh nghiệp đang sở hữu tình hình tài chính tốt.


Xem Cùng Quang trung Vòng quay vốn lưu động là gì? Công thức và ý nghĩa?
Vòng quay vốn lưu động là gì? Công thức và ý nghĩa? chothuethietbiquangtrung.com
doanh nghiệp TNHH CHO THUÊ THIẾT BỊ QUANG TRUNG
Địa chỉ: 25 Đường Số 4, Khu Phố 2, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
SĐT & Zalo: 0962242462
Email: chothuethietbiquangtrung@gmail.com
Website: https://chothuethietbiquangtrung.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.